一位/财务经理/高/的/瘦/老先生/是/而

Bài tập xếp câu 79; Tra từ mới tại đây

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *