LÀM BÀI LUYỆN DỊCH ONLINE 

BẮT NHỊP VỚI XU HƯỚNG THẾ GIỚI

# CÓ GỢI Ý CỤM TỪ

# BIẾT ĐÁP ÁN NGAY

# CÓ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÂU

Mỗi câu bài tập dưới đây đều là một phần công việc Bạn sẽ gặp trong khi dịch thực tế!

HÃY CHỌN MỘT CÂU PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ CỦA BẠN, THỰC HÀNH DỊCH, XEM ĐÁP ÁN VÀ PHÂN TÍCH CÂU NHÉ!