全部/的/饮料/水果/我们/以及/午餐/免费/和/供应

Bài tập xếp câu 142

全部/的/饮料/水果/我们/以及/午餐/免费/和/供应

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

Bạn tham khảo từ chuyên ngành tại đây nhé!

Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Bạn làm thêm các bài tập xếp câu khác tại đây nhé!

Quay lại Trang chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *