这个 / 解决 / 的 / 方法 / 方案 / 不太 / 可行

Bài tập xếp câu 149

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

Phân tích sự khác nhau giữa 旅行 và 旅游 

Bạn tham khảo từ chuyên ngành tại đây nhé!

Bạn làm thêm các bài tập xếp câu khác tại đây nhé!

Quay lại Trang chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *