AI truyền thông tin nghe được cho đối phương

AI truyền thông tin nghe được cho đối phương AI将大脑听到或想到的声音传给对方 AI truyền cho đối phương