Hiển thị kết quả duy nhất

Câu luyện dịch CẤP ĐỘ DỄ là câu có cấu trúc và nội dung đơn giản, giúp người học làm quen với cách diễn đạt bằng văn bản.

 

Cấp độ DỄ

Bài học 15k

2.000  20 Xu