应市场竞争之特殊状况,针对某特定的客户、某特定产品有必要给予专案价格处理时,乙方须向甲方提出书面申请,同时附上必要资料,并取得甲方书面同意后方可销售

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

应市场竞争之特殊状况,针对某特定的客户、某特定产品有必要给予专案价格处理时,乙方须向甲方提出书面申请,同时附上必要资料,并取得甲方书面同意后方可销售

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá