Xác định lại mặt bằng và cơ cấu sử dụng đất trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Xác định lại mặt bằng và cơ cấu sử dụng đất trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá