Trước ngày 30 hàng tháng, Bên B dựa vào khối lượng thi công trong tháng làm báo biểu tính toán chi tiết giá trị thực hiện được trong tháng đó

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trước ngày 30 hàng tháng, Bên B dựa vào khối lượng thi công trong tháng làm báo biểu tính toán chi tiết giá trị thực hiện được trong tháng đó

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá