Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B, nếu Bên A không thanh toán theo đúng Điều 2 thì …

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B, nếu Bên A không thanh toán theo đúng Điều 2 thì Bên A sẽ phải chịu phạt trả tiền chậm số tiền tương đương 0,2% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ, nhưng số ngày chậm trễ không được quá 10 ngày

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá