Trong trường hợp giao thiếu hàng, bên A sẽ đối chiếu theo Điều VI của Hợp đồng này để giải quyết bồi thường thiệt hại cho “Người nhận hàng”

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Trong trường hợp giao thiếu hàng, bên A sẽ đối chiếu theo Điều VI của Hợp đồng này để giải quyết bồi thường thiệt hại cho “Người nhận hàng”

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet