Trong trường hợp giao thiếu hàng, bên A sẽ đối chiếu theo Điều VI của Hợp đồng này để giải quyết bồi thường thiệt hại cho “Người nhận hàng”

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trong trường hợp giao thiếu hàng, bên A sẽ đối chiếu theo Điều VI của Hợp đồng này để giải quyết bồi thường thiệt hại cho “Người nhận hàng”

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá