Trong trường hợp bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên B có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan tới cuộc vận tải như qui định trong bản Hợp đồng này

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trong trường hợp bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên B có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan tới cuộc vận tải như qui định trong bản Hợp đồng này

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá