Tôn chỉ kinh doanh: Hướng tới thị trường trong và ngoài nước, tích cực thực hiện đổi mới thể chế, đổi mới cơ chế, đổi mới quản lý và đổi mới kỹ thuật…..

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Tôn chỉ kinh doanh: Hướng tới thị trường trong và ngoài nước, tích cực thực hiện đổi mới thể chế, đổi mới cơ chế, đổi mới quản lý và đổi mới kỹ thuật…..

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá