Thời gian bảo hành là 12 tháng & trường hợp bên A muốn nghiệm thu hoàn thành cho từng phân xưởng riêng biệt, thời gian bảo hành sẽ được tính từ thời điểm nghiệm thu đó cho từng phân xưởng tương ứng

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Thời gian bảo hành là 12 tháng & trường hợp bên A muốn nghiệm thu hoàn thành cho từng phân xưởng riêng biệt, thời gian bảo hành sẽ được tính từ thời điểm nghiệm thu đó cho từng phân xưởng tương ứng

  • Bài học nháp

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá