股东将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,告知公司董事会

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

股东将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,告知公司董事会

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá