Thanh toán khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng cho Bên B, trên cơ sở có xác nhận đầy đủ cả hai bên

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Thanh toán khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng cho Bên B,trên cơ sở có xác nhận đầy đủ cả hai bên

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá