Tất cả những yêu cầu bồi thường của bên B, chỉ có hiệu lực kể từ sau ngày gửi hàng 11 tháng và phải được thông báo cho bên A bằng văn bản

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Tất cả những yêu cầu bồi thường của bên B, chỉ có hiệu lực kể từ sau ngày gửi hàng 11 tháng và phải được thông báo cho bên A bằng văn bản

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet