Sau khi toàn bộ công trình đã hoàn thành, hai bên đồng ý lập biên bản nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng

Categories: Cấp độ dễ
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Sau khi toàn bộ công trình đã hoàn thành, hai bên đồng ý lập biên bản nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet