Sau khi thương thảo hợp đồng xong, nhà thầu sẽ đệ trình tất cả mẫu hoặc cataloge vật liệu sử dụng trong công trình cho Chủ Đầu Tư phê duyệt

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Sau khi thương thảo hợp đồng xong, nhà thầu sẽ đệ trình tất cả mẫu hoặc cataloge vật liệu sử dụng trong công trình cho Chủ Đầu Tư phê duyệt

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet