Sau khi thương thảo hợp đồng xong, nhà thầu sẽ đệ trình tất cả mẫu hoặc cataloge vật liệu sử dụng trong công trình cho Chủ Đầu Tư phê duyệt

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Sau khi thương thảo hợp đồng xong, nhà thầu sẽ đệ trình tất cả mẫu hoặc cataloge vật liệu sử dụng trong công trình cho Chủ Đầu Tư phê duyệt

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá