Sau khi Nhà thầu cung cấp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, Thỏa thuận này được người đại diện pháp luật của hai bên hoặc người đại diện ủy quyền ký kết và đóng dấu mới có hiệu lực

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Sau khi Nhà thầu cung cấp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, Thỏa thuận này được người đại diện pháp luật của hai bên hoặc người đại diện ủy quyền ký kết và đóng dấu mới có hiệu lực

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá