Sau khi hai bên trao đổi, Thỏa thuận này có thể được ký tiếp, bên B có quyền ưu tiên trong trường hợp có cùng điều kiện

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Sau khi hai bên trao đổi, Thỏa thuận này có thể được ký tiếp, bên B có quyền ưu tiên trong trường hợp có cùng điều kiện

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá