Sau khi bên A kiểm tra đúng giá trị trên thì đến 25 tháng sau sẽ thanh toán cho bên B số tiền là: Giá trị thực hiện được trong tháng trước – (trừ đi) 25% số tiền tạm ứng đợt 1

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Sau khi bên A kiểm tra đúng giá trị trên thì đến 25 tháng sau sẽ thanh toán cho bên B số tiền là: Giá trị thực hiện được trong tháng trước – (trừ đi) 25% số tiền tạm ứng đợt 1

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá