Sau khi bên A kiểm tra đúng giá trị trên thì đến 25 tháng sau sẽ thanh toán cho bên B số tiền là: Giá trị thực hiện được trong tháng trước – (trừ đi) 25% số tiền tạm ứng đợt 1

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Sau khi bên A kiểm tra đúng giá trị trên thì đến 25 tháng sau sẽ thanh toán cho bên B số tiền là: Giá trị thực hiện được trong tháng trước – (trừ đi) 25% số tiền tạm ứng đợt 1

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet