几句寒暄之后,便转入正题,他说他想考我几个会计科目方面的问题

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

几句寒暄之后,便转入正题,他说他想考我几个会计科目方面的问题

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá