Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để trong suốt quá trình thi công đảm bảo mặt đường, lề đường ở trạng thái lưu thông

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để trong suốt quá trình thi công đảm bảo mặt đường, lề đường ở trạng thái lưu thông

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá