Phán quyết của Tòa án hay Trọng tài kinh tế là quyết định cuối cùng, mọi chi phí xử kiện do bên thua chịu.

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Phán quyết của Tòa án hay Trọng tài kinh tế là quyết định cuối cùng, mọi chi phí xử kiện do bên thua chịu

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá