Phải thi công xây dựng công trình theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Phải thi công xây dựng công trình theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet