Phải bảo đảm thông tin thông suốt 24h, khi khách hàng yêu cầu dịch vụ phải đáp ứng trong vòng 24h

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Phải bảo đảm thông tin thông suốt 24h, khi khách hàng yêu cầu dịch vụ phải đáp ứng trong vòng 24h

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá