Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá