冰箱外部温度在5度以下的时候,冰藏室食品有结冰可能, 这时候,把冷藏的设定温度调高,就不容易结冰了

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

冰箱外部温度在5度以下的时候,冰藏室食品有结冰可能, 这时候,把冷藏的设定温度调高,就不容易结冰了

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá