Nhân viên làm việc của bên B và vợ chồng, con cái không được thực hiện các hoạt động kinh tế như cung ứng thiết bị vật liệu, thầu phụ công trình, dịch vụ lao đông liên quan đến công trình của bên B

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Nhân viên làm việc của bên B và vợ chồng, con cái không được thực hiện các hoạt động kinh tế như cung ứng thiết bị vật liệu, thầu phụ công trình, dịch vụ lao đông liên quan đến công trình của bên B

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet