Nhân viên làm việc của bên B và vợ chồng, con cái không được thực hiện các hoạt động kinh tế như cung ứng thiết bị vật liệu, thầu phụ công trình, dịch vụ lao đông liên quan đến công trình của bên B

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Nhân viên làm việc của bên B và vợ chồng, con cái không được thực hiện các hoạt động kinh tế như cung ứng thiết bị vật liệu, thầu phụ công trình, dịch vụ lao đông liên quan đến công trình của bên B

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá