Ngay sau khi ký kết hợp đồng bên A hoặc bên B đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì phải chịu bồi thường thiệt hại cho đối phương số tiền bằng 50% giá trị hợp đồng

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Ngay sau khi ký kết hợp đồng bên A hoặc bên B đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì phải chịu bồi thường thiệt hại cho đối phương số tiền bằng 50% giá trị hợp đồng.

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet