Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng trong quá trình thi công hay nghiệm thu bàn giao của Nhà thầu làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ…(xem tiếp)

Categories: Cấp độ khó
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng trong quá trình thi công hay nghiệm thu bàn giao của Nhà thầu làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào liên quan đến công trình bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu.

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet