Nếu hàng không đảm bảo chất lượng loại A đúng như trong hợp đồng này thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại tiền cho Bên B số tiền đã nhận đặt cọc từ Bên B

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Nếu hàng không đảm bảo chất lượng loại A đúng như trong hợp đồng này thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại tiền cho Bên B số tiền đã nhận đặt cọc từ Bên B

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet