Nếu gửi bảo đảm qua bưu điện, vào ngày thứ 4 sau khi gửi văn bản hoặc thông báo nói trên, sẽ coi là ngày tống đạt và ngày nhận được

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Nếu gửi bảo đảm qua bưu điện, vào ngày thứ 4 sau khi gửi văn bản hoặc thông báo nói trên, sẽ coi là ngày tống đạt và ngày nhận được

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá