如果联系方式任何一项发生变更,相关方应在变更后7日内将更改的联系方式按本条的约定书面通知对方v

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

如果联系方式任何一项发生变更,相关方应在变更后7日内将更改的联系方式按本条的约定书面通知对方v

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá