Nếu bên B vi phạm về tiêu thụ ngoài khu vực quy định trong Hợp đồng, bán phá giá, bên A có quyền hủy tư cách đại lý của bên B

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Nếu bên B vi phạm về tiêu thụ ngoài khu vực quy định trong Hợp đồng, bán phá giá, bên A có quyền hủy tư cách đại lý của bên B

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá