Nếu bên B không thể hợp tác mà dẫn đến sai sót, chậm trễ hay gây thiệt hại khác, mọi tổn thất bên B phải chấp nhận theo quyết định xử lý của bên A và chịu trách nhiệm bồi thường

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Nếu bên B không thể hợp tác mà dẫn đến sai sót, chậm trễ hay gây thiệt hại khác, mọi tổn thất bên B phải chấp nhận theo quyết định xử lý của bên A và chịu trách nhiệm bồi thường

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet