Nếu bên A thay đổi kế hoạch dẫn đến Bên B phải bỏ một bộ phận công trình đã hoàn thành hoặc khi các vật liệu đạt tiêu chuẩn đã được đưa đến công trình thì Bên A phải nghiệm thu thực tế và thanh toán theo đơn giá hợp đồng

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Nếu bên A thay đổi kế hoạch dẫn đến Bên B phải bỏ một bộ phận công trình đã hoàn thành hoặc khi các vật liệu đạt tiêu chuẩn đã được đưa đến công trình thì Bên A phải nghiệm thu thực tế và thanh toán theo đơn giá hợp đồng

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá