发电机配备空气冷却器,它对称地直接紧固在定子机壳的四周,形成一个密闭的循环系统

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

发电机配备空气冷却器,它对称地直接紧固在定子机壳的四周,形成一个密闭的循环系统

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá