Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên A, nếu Bên B chậm tiến độ thì Bên B sẽ phải chịu phạt chậm tiến độ số tiền tương đương 0,2% giá trị hợp đồng chưa được thanh toán còn lại cho mỗi ngày chậm trễ, nhưng số ngày chậm trễ không được quá 10 ngày

Chuyên mục: Cấp độ khó
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên A, nếu Bên B chậm tiến độ thì Bên B sẽ phải chịu phạt chậm tiến độ số tiền tương đương 0,2% giá trị hợp đồng chưa được thanh toán còn lại cho mỗi ngày chậm trễ, nhưng số ngày chậm trễ không được quá 10 ngày

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá