Nếu chậm trễ quá thời gian quy định thanh toán tại Điều 3 của hợp đồng, bên B được phép ngừng thi công, chờ chủ đầu tư thanh toán, thời gian ngừng thi công sẽ được tính vào tiến độ thực hiện hợp đồng

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Nếu chậm trễ quá thời gian quy định thanh toán tại Điều 3 của hợp đồng, bên B được phép ngừng thi công, chờ chủ đầu tư thanh toán, thời gian ngừng thi công sẽ được tính vào tiến độ thực hiện hợp đồng

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá