甲方有权代表乙方与第三方直接签署合同,不过第三方要同意乙方提出的条件与价格

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

甲方有权代表乙方与第三方直接签署合同,不过第三方要同意乙方提出的条件与价格

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá