Hợp đồng này có hiệu lực ràng buộc các bên trong thời hạn 60 tháng liên tục kể từ ngày ký

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Hợp đồng này có hiệu lực ràng buộc các bên trong thời hạn 60 tháng liên tục kể từ ngày ký.

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá