我是在印尼念完中学的,那是个英式的学校,非常注重学习,与中式的差不多,脑里要记的东西,要学的东西多得不得了,压力很大

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

我是在印尼念完中学的,那是个英式的学校,非常注重学习,与中式的差不多,脑里要记的东西,要学的东西多得不得了,压力很大

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá