Hiệu lực của Hợp đồng này độc lập với Hợp đồng chính, không bị vô hiệu khi Hợp đồng chính hết hiệu lực

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Hiệu lực của Hợp đồng này độc lập với Hợp đồng chính, không bị vô hiệu khi Hợp đồng chính hết hiệu lực

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá