Hai Bên nhất trí rằng việc điều chỉnh đơn giá sớm nhất sẽ chỉ thực hiện sau khi Hợp Đồng đã có hiệu lực tối thiểu 12 tháng và việc điều chỉnh đơn giá chỉ được thực hiện tối đa 3 tháng/lần

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Hai Bên nhất trí rằng việc điều chỉnh đơn giá sớm nhất sẽ chỉ thực hiện sau khi Hợp Đồng đã có hiệu lực tối thiểu 12 tháng và việc điều chỉnh đơn giá chỉ được thực hiện tối đa 3 tháng/lần

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá