Giá sản phẩm tính theo tỷ giá VND và USD, khi tỷ giá biến động từ 3% trở lên, giá sẽ thay đổi theo

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Giá sản phẩm tính theo tỷ giá VND và USD, khi tỷ giá biến động từ 3% trở lên, giá sẽ thay đổi theo

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá