在这个五千多平方公里的热带岛屿上生活着300多万巴厘人,而每150个巴厘人就拥有一座寺庙

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

在这个五千多平方公里的热带岛屿上生活着300多万巴厘人,而每150个巴厘人就拥有一座寺庙

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá