Để đẩy nhanh tiến độ thi công, bên A hoặc giám sát của bên A có quyền yêu cầu tăng công nhân hoặc tăng ca, bên B phải chấp hành và không được tăng giá

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, bên A hoặc giám sát của bên A có quyền yêu cầu tăng công nhân hoặc tăng ca, bên B phải chấp hành và không được tăng giá

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá