股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名或名称及受让人出资额记载于股东名册

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名或名称及受让人出资额记载于股东名册

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá